Bạn đang ở đây

Về việc thông báo kết luận cuộc họp Ban Giám hiệu ngày 07/11/2014

Số văn bản: 
958/ĐHYD-HC
Người kí ban hành: 
TS. Bùi Đại Lịch
Cấp độ: 
Bình thường
Loại văn bản: 
Công văn
Dạng chuyển: 
Văn thư
Nơi nhận: Nội bộ - Người: 
PGS.TS.Võ Tấn SơnPGS.TS Nguyễn văn Khôi
GS.TS Lê Quan NghiệmPGS.TS.Đỗ Văn Dũng
PGS.TS. Trần Diệp Tuấn
PGS.TS.Châu Ngọc Hoa
Nơi nhận:Nội bộ - Phòng ban: 
Trung Tâm Đào tạo Nhân lực Y tế
Nơi nhận: Nội bộ - Phòng ban: 
Khoa Dược
Khoa Khoa Học Cơ Bản
Khoa Răng Hàm Mặt
Khoa Y
Khoa Y Học Cổ Truyền
Khoa Y Tế Công Cộng
Khoa Điều Dưỡng
Phòng Công Tác Chính Trị
Phòng Hợp Tác Quốc Tế
Phòng Nghiên Cứu Khoa Học
Phòng Quản Trị Giáo Tài
Phòng Sau Đại Học
Phòng Tài Chính Kế Toán
Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Đào Tạo
Phòng Hành Chánh
Phòng Tổ Chức
Nơi soạn thảo văn bản: 
Phòng Hành chính Tổng hợp
Ngày gửi công văn: 
Thứ hai, 10 Tháng 11, 2014

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer

no socket

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 7852796125e28678a949d45.23833228 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/qlcv/web/qlcv.yds.edu.vn/public_html/includes/lock.inc).