Bạn đang ở đây

Về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.