Bạn đang ở đây

V/v báo cáo số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ viên chức năm 2015.

Số văn bản: 
145/ĐHYD-TCCB
Người kí ban hành: 
PGS.TS. Đỗ Văn Dũng
Cấp độ: 
Bình thường
Loại văn bản: 
Công văn
Dạng chuyển: 
Văn thư
Nơi nhận: Nội bộ - Phòng ban: 
Phòng Đào Tạo
Phòng Hành Chánh
Nơi soạn thảo văn bản: 
Phòng Tổ chức Cán bộ
Ngày gửi công văn: 
Thứ sáu, 26 Tháng 2, 2016

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer

no socket

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 5430159675e22a395b2c734.76153179 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/qlcv/web/qlcv.yds.edu.vn/public_html/includes/lock.inc).