Bạn đang ở đây

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Loại công văn: 
Thông tư
Ngày nhận: 
08/09/2017
Số ký hiệu VB: 
05/2017/TT-BNV
Nơi gửi: 
Bộ Nội Vụ
Đơn vị nhận công văn: 
Khoa Khoa Học Cơ Bản
Cấp độ: 
Bình thường
Dạng nhận: 
Văn thư
Tóm tắt nội dung: 
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
Năm đến: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer