Bạn đang ở đây

2019

Xây dựng hệ thống KPI - Khoa KHCB năm học 2019 - 2020

Xây dựng hệ thống KPI - Khoa KHCB năm học 2019 - 2020

Bảng tổng hợp các ý kiến đóng góp, đề xuất của Khoa KHCB gửi ĐHYD Tp.HCM

Bảng tổng hợp các ý kiến đóng góp, đề xuất của Khoa KHCB gửi ĐHYD Tp.HCM

Đơn xác nhận đã về nước của TS. Nguyễn Thị Bích Thủy - Bộ môn KHXHNV

Đơn xác nhận đã về nước của TS. Nguyễn Thị Bích Thủy - Bộ môn KHXHNV