Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Các trang

CÔNG VĂN ĐI
Tiêu đề nội dung Đơn vị nhận Cấp độ
Phê duyệt danh mục chi tiết hạng mục sửa chữa lớn và mua sắm tài sản cố định thuộc NSNN 2016. Phòng Quản Trị Giáo Tài, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc mời giảng: TS Elizabeth Ann Esterl. Khoa Điều Dưỡng, Phòng Hành Chánh Bình thường
V/v liên hệ cho đoàn tình nguyện khám phá thuốc ở Bến Tre. Phòng Hợp Tác Quốc Tế, Phòng Hành Chánh Bình thường
V/v xin phép cho chuyên gia nước ngoài đến để trao đổi chuyên môn. Phòng Hợp Tác Quốc Tế, Phòng Hành Chánh Bình thường
V/v kéo dài thời gian hạn học cho đối tượng ưu tiên. Phòng Đào Tạo, Phòng Hành Chánh Bình thường
V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật NSNN Phòng Tài Chính Kế Toán, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc cử BSCK1.Tô Quốc Hãn đi học tại Hàn Quốc từ ngày 1/4/2106- 31/3/2017 Khoa Y, Phòng Hành Chánh, Phòng Tổ Chức Bình thường
V/v xin hỗ trợ lực lượng Phòng Hành Chánh Bình thường
V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật NSNN Phòng Tài Chính Kế Toán, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc cho sinh viên Võ Thị Ngọc Vân được nghị học tạm thời 2015-2016 Phòng Đào Tạo, Phòng Hành Chánh Bình thường

Các trang

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer