Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Tiêu đề nội dung Nơi soạn thảo văn bản Đơn vị nhận công văn Cấp độ
Danh sách cán bộ tham gia Hội thảo tại Đà Lạt ngày 8 đến ngày 10 tháng 7 năm 2016 Phòng Hành Chánh Bình thường
Báo cáo công tác tháng 5 năm 2016 Phòng Hành Chánh Bình thường
Báo cáo hoạt động tuàn từ 21/4 đến 26/4 năm 2016 Phòng Hành Chánh Bình thường
Báo cáo hoạt động tuần từ ngày 6 tháng 4 đến 20 tháng 4 năm 2016 Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc phê duyệt danh mục thuốc mua bổ sung năm 2016 của bệnh viện Đại học Y Dược Tp. Hồ chí Minh Phòng Quản trị Giáo tài & Xây dựng Cơ bản Phòng Quản Trị Giáo Tài, Phòng Hành Chánh Bình thường
V/v thanh lý hợp đồng giảng dạy TS. Cathy Lynne Jaynes. Khoa Điều dưỡng - KTYH Khoa Điều Dưỡng, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc phê duyệt đặc tính kỹ thuật vật tư phục vụ đề tài: " vai trò của các thông số huyết động ít xâm lấn trong tiên đoán đáp ứng với bù dịch trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng, sốc nhiễm khuẩn Phòng Quản trị Giáo tài & Xây dựng Cơ bản Phòng Quản Trị Giáo Tài, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc chấp thuận cho SV Bùi Khánh Hưng nghỉ học tạm thời Phòng Quản lý Đào tạo Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc chấp thuận cho sinh viên Hoàng Phúc Thiên Hoan nghỉ học tạm thời Phòng Quản lý Đào tạo Phòng Đào Tạo, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc cho sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Huyền nghỉ học tạm thời. Phòng Quản lý Đào tạo Phòng Đào Tạo, Phòng Hành Chánh Bình thường

Các trang

CÔNG VĂN ĐI
Tiêu đề nội dung Đơn vị nhận Cấp độ
V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật NSNN Phòng Tài Chính Kế Toán, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc cử BSCK1.Tô Quốc Hãn đi học tại Hàn Quốc từ ngày 1/4/2106- 31/3/2017 Khoa Y, Phòng Hành Chánh, Phòng Tổ Chức Bình thường
V/v xin hỗ trợ lực lượng Phòng Hành Chánh Bình thường
V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật NSNN Phòng Tài Chính Kế Toán, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc cho sinh viên Võ Thị Ngọc Vân được nghị học tạm thời 2015-2016 Phòng Đào Tạo, Phòng Hành Chánh Bình thường
V/v bổ sung, điều chỉnh một số thong tin tại Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc. Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc cho sinh viên Phan Lệ Quyên được nghỉ học tạm thời 2015- 2016 Phòng Đào Tạo, Phòng Hành Chánh Bình thường
V/v lịch hỗ trợ của PGS.TS GavinBart tại TP.HCM Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc cho sinh viên Nguyễn Thanh Thảo được nghỉ học tạm thời 2015- 2016 Phòng Đào Tạo, Phòng Hành Chánh Bình thường
V/v kỷ yếu danh bạ điện thoại Khoa Dược, Khoa Khoa Học Cơ Bản, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Y, Khoa Y Học Cổ Truyền, Khoa Y Tế Công Cộng, Khoa Điều Dưỡng, Phòng Công Tác Chính Trị, Phòng Hợp Tác Quốc Tế, Phòng Nghiên Cứu Khoa Học, Phòng Quản Trị Giáo Tài, Phòng Sau Đại Học, Phòng Tài Chính Kế Toán, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Đào Tạo, Phòng Hành Chánh, Phòng Tổ Chức Bình thường

Các trang

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer