Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Tiêu đề nội dung Nơi soạn thảo văn bản Đơn vị nhận công văn Cấp độ
Về việc chấp thuận cho SV Nguyễn Ngọc My nghỉ học tạm thời Phòng Quản lý Đào tạo Phòng Đào Tạo, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc cử PGS.TS Đỗ Văn Dũng đi công tác tại Hoa Kỳ từ ngày 28/3-31/3/2016 Phòng Tổ chức Cán bộ Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc chấp thuận cho SV Bùi Khánh Hưng nghỉ học tạm thời Phòng Quản lý Đào tạo Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc chấp thuận cho sinh viên Hoàng Phúc Thiên Hoan nghỉ học tạm thời Phòng Quản lý Đào tạo Phòng Đào Tạo, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc cho sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Huyền nghỉ học tạm thời. Phòng Quản lý Đào tạo Phòng Đào Tạo, Phòng Hành Chánh Bình thường
V/v thực hiện kết luận Thanh tra Bộ Giáo dục & Đào tạo. Phòng Đào Tạo Phòng Đào Tạo, Phòng Hành Chánh Bình thường
Phê duyệt danh mục chi tiết hạng mục sửa chữa lớn và mua sắm tài sản cố định thuộc NSNN 2016. Phòng Quản trị Giáo tài & Xây dựng Cơ bản Phòng Quản Trị Giáo Tài, Phòng Hành Chánh Bình thường
V/v triệu tập họp ngày 24/3/2016. Tòa án Nhân dân Quận 5 -TP.HCM Phòng Quản Trị Giáo Tài, Phòng Tài Chính Kế Toán, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc mời giảng: TS Elizabeth Ann Esterl. Khoa Điều dưỡng - KTYH Khoa Điều Dưỡng, Phòng Hành Chánh Bình thường
V/v liên hệ cho đoàn tình nguyện khám phá thuốc ở Bến Tre. phòng Hợp tác Quốc tế Phòng Hợp Tác Quốc Tế, Phòng Hành Chánh Bình thường

Các trang

CÔNG VĂN ĐI
Tiêu đề nội dung Đơn vị nhận Cấp độ
V/v lịch hỗ trợ của PGS.TS GavinBart tại TP.HCM Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm bổ sung hóa chất năm 2016 của bệnh viện ĐHYD.TP.HCM Phòng Quản Trị Giáo Tài, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc công nhận hướng dẫn và tên đề tài luận văn thạc sĩ CN.Mai Thanh Hải Chuyên ngành: Y tế cộng cộng Phòng Sau Đại Học, Phòng Hành Chánh Bình thường
V/v đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm KHCN năm 2017 thuộc chương trình Công nghệ Sinh học Nông nghiệp, thủy sản. Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc xác nhận đã đậu kỳ thi Bệnh lý cho Bà. Trần Thị Hoa Phòng Đào Tạo, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về viêc thay đổi tên hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho BS.bùi Minh Châu Chuên ngành Răng -Hàm-Mặt Phòng Sau Đại Học, Phòng Hành Chánh Bình thường
Vể việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ Y học cấp Trường Phòng Sau Đại Học, Phòng Hành Chánh Bình thường
V/v đính chính, cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinhy học. Phòng Hành Chánh Bình thường
V/v phúc đáp công văn số 736/BGDĐT-GDDH Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc bổ sung bệnh do virut1 Zika vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm B của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Phòng Hành Chánh Bình thường

Các trang

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer