Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Tiêu đề nội dung Nơi soạn thảo văn bản Đơn vị nhận công văn Cấp độ
V/v đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm KHCN năm 2017 thuộc chương trình Công nghệ Sinh học Nông nghiệp, thủy sản. Cục Khoa học Công nghệ & Đào tạo - Bộ Y tế Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc công nhận hướng dẫn và tên đề tài luận văn thạc sĩ cho CN.Trần Thị Ngọc Yến chuyên ngành y tế công cộng Phòng Sau Đại Học Phòng Sau Đại Học, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc xóa tên 25 học viên sau đai học Phòng Sau Đại Học Phòng Sau Đại Học, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ Y học cấp Trường Phòng Sau Đại Học Phòng Sau Đại Học, Phòng Hành Chánh Bình thường
V/v Kết quả thẩm định nộị dung và chất lượng luận án Phòng Sau Đại Học Phòng Sau Đại Học, Phòng Hành Chánh Bình thường
V/v đính chính, cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinhy học. Bộ Y tế Phòng Hành Chánh Bình thường
V/v tuyển sinh trình đổ thạc sĩ cho tỉnh Trà Vinh Phòng Sau Đại Học Phòng Sau Đại Học, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc công nhận hướng dẫn và tên đề tài luận văn thạc sĩ cho CN. lê Thị Xuân Thảo chuyên ngành Y tế công cộng Phòng Sau Đại Học Phòng Sau Đại Học, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc bổ sung bệnh do virut1 Zika vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm B của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Bộ Y tế Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc thành lập ban chấm tiểu luận tổng quan Phòng Sau Đại Học Phòng Sau Đại Học, Phòng Hành Chánh Bình thường

Các trang

CÔNG VĂN ĐI
Tiêu đề nội dung Đơn vị nhận Cấp độ
V/v tuyển sinh trình đổ thạc sĩ cho tỉnh Trà Vinh Phòng Sau Đại Học, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc công nhận hướng dẫn và tên đề tài luận văn thạc sĩ cho CN. lê Thị Xuân Thảo chuyên ngành Y tế công cộng Phòng Sau Đại Học, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc thành lập ban chấm tiểu luận tổng quan Phòng Sau Đại Học, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm bổ sung hóa chất năm 2016 của bệnh viện ĐHYD.TP.HCM Phòng Quản Trị Giáo Tài, Phòng Hành Chánh Bình thường
V/v xin gia hạn thời gin học tập cho học viên campuchia Phòng Sau Đại Học, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm xe ô tô cứu thương bằng nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện Phòng Quản Trị Giáo Tài, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc đồng ý cho bà.Lê Nguyễn Bảo Khánh được nghỉ hộ sản từ ngay2/12/2015- 07/06/2016 Khoa Dược, Phòng Hành Chánh, Phòng Tổ Chức Bình thường
Về việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016-2020. Khoa Dược, Khoa Khoa Học Cơ Bản, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Y, Khoa Y Học Cổ Truyền, Khoa Y Tế Công Cộng, Khoa Điều Dưỡng, Phòng Công Tác Chính Trị, Phòng Hợp Tác Quốc Tế, Phòng Nghiên Cứu Khoa Học, Phòng Quản Trị Giáo Tài, Phòng Sau Đại Học, Phòng Tài Chính Kế Toán, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Đào Tạo, Phòng Hành Chánh, Phòng Tổ Chức Bình thường
Về việc cử GS.TS .Võ Thành Nhân đi Hội nghị tại Hoa Kỳ từ ngày 1/4/2016- 6/4/2016 Khoa Y, Phòng Hành Chánh, Phòng Tổ Chức Bình thường
Về việc thành lập Ban chỉ đảo Thực hành tiết kiệm ,chống lãng phí Khoa Y, Phòng Nghiên Cứu Khoa Học, Phòng Quản Trị Giáo Tài, Phòng Sau Đại Học, Phòng Tài Chính Kế Toán, Phòng Hành Chánh, Phòng Tổ Chức Bình thường

Các trang

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer