Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Tiêu đề nội dung Nơi soạn thảo văn bản Đơn vị nhận công văn Cấp độ
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm bổ sung hóa chất năm 2016 của bệnh viện ĐHYD.TP.HCM Phòng Quản trị Giáo tài & Xây dựng Cơ bản Phòng Quản Trị Giáo Tài, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc chọn đơn vị cung cấp hàng hóa. Phòng Quản trị Giáo tài & Xây dựng Cơ bản Phòng Quản Trị Giáo Tài, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc thay đổi tên đề tài luận văn thạc sĩ cho CN.Hà Thị Phương Châu Chuên ngành: Y tế công cộng Phòng Sau Đại Học Phòng Sau Đại Học, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc điều chỉnh lại Vũ Thị Thúy Ngân trong dữ liệu do Trường quản lý theo đúng giấy khai sinh và chứng minh Phòng Đào Tạo Phòng Đào Tạo, Phòng Hành Chánh Bình thường
V/v cử CBCC.Trần Diệp Tuấn đi công tác tại Bắc IRELAND từ ngày 12/04/2016- 13/04/2016 Phòng Tổ chức Cán bộ Phòng Hành Chánh, Phòng Tổ Chức Bình thường
V/v xin hỗ trợ chuyên môn Ngoại nhi. Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng Khoa Y, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ Y học cấp Trường Phòng Sau Đại Học Phòng Sau Đại Học, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc công nhận hướng dẫn và tên đề tài luận văn thạc sĩ CN.Mai Thanh Hải Chuyên ngành: Y tế cộng cộng Phòng Sau Đại Học Phòng Sau Đại Học, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm bổ sung hóa chất năm 2016 của bệnh viện ĐHYD.TP.HCM Phòng Quản trị Giáo tài & Xây dựng Cơ bản Phòng Quản Trị Giáo Tài, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc đồng ý cho TS.Hoàng Đình Tuy được nghỉ không hưởng lương từ ngày 15/03/2016- 30/03/2016 Phòng Tổ chức Cán bộ Khoa Y, Phòng Hành Chánh, Phòng Tổ Chức Bình thường

Các trang

CÔNG VĂN ĐI
Tiêu đề nội dung Đơn vị nhận Cấp độ
Về việc cử ThS.Hồ Hoàng Phương đi Hội nghị tại Dubai-Vương Quốc Ả Rập từ ngày 2/3/2016- 6/3/2016 Khoa Y, Phòng Hành Chánh, Phòng Tổ Chức Bình thường
Về việc thành lập tổ thẩm định Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm xe ô tô cứu thương bằng nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện Phòng Quản Trị Giáo Tài, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc đồng ý cho bà.Lê Nguyễn Bảo Khánh được nghỉ hộ sản từ ngay2/12/2015- 07/06/2016 Khoa Dược, Phòng Hành Chánh, Phòng Tổ Chức Bình thường
Về việc chấp nhận cho sinh viên .Nguyễn Khánh Ngân được nghỉ học tạm thời năm thứ nhất năm học 2015- 2016 Phòng Đào Tạo, Phòng Hành Chánh Bình thường
V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thiết bị điện, điện lạnh Phòng Quản Trị Giáo Tài, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc phê duyệt bản yêu cầu báo cào và tiêu chuẩn đánh giá báo cáo gói thầu :bàn ghế tủ văn phòng trường Phòng Quản Trị Giáo Tài, Phòng Hành Chánh Bình thường
V/v cập nhật thông tin cho danh bạ điện thoại ngành y Tế Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc chấp nhận cho sinh viên .Trần Thị Hồng Linh được nghỉ học tạm thời năm học 2015-2016 Phòng Đào Tạo, Phòng Hành Chánh Bình thường
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:Thiết bị thí nghiệm Phòng Quản Trị Giáo Tài, Phòng Hành Chánh Bình thường

Các trang

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer