Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Tiêu đề nội dung Ngày nhận
Quyết định V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng BYT 09/04/2018
V/v Hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 06/04/2018
Quyết định ban hành về việc nộp lưu chiểu, luận án, luận văn và khóa luận tốt nghiệp đại học, công trình NCKH, bái báo khoa học và 1 số tài liệu khác cho hệ thống thư viện ĐHYD TP.HCM 06/04/2018
Quyết định về việc nghỉ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội 06/04/2018
V/v Triển khai tự chấm điểm công tác triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo tiêu chí của BCĐ Trung ương 06/04/2018
Quyết định ban hành về việc nộp lưu chiểu, luận án, luận văn và khóa luận tốt nghiệp đại học, công trình NCKH, bái báo khoa học và 1 số tài liệu khác cho hệ thống thư viện ĐHYD TP.HCM 06/04/2018
Quyết định về việc thu hồi chi phí đào tạo 06/04/2018
V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 06/04/2018
V/v Báo cáo tóm tắt tiến độ thực hiện kế hoạch của quý 06/04/2018
Quyết định Về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ ĐH, ThS, TS của Trường ĐHYD TP.HCM theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT 06/04/2018

Các trang

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer