Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Tiêu đề nội dung Ngày nhận
Thông báo nhập học lớp cao cấp lý luận chính trị C6 Bộ, ngành TW 2018 hệ không tập trung, khóa học 2018 - 2020 27/12/2018
v/v đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết dương lịch, tết nguyên đán kỷ hợi và lễ hội xuân 2019 27/12/2018
Quyết định cử viên chức tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị C6 Bộ, Ngành TW 2018 hệ không tập trung, khóa học 2018 - 2020 27/12/2018
v/v Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện nghị định số 125/NQ - CP ngày 08/10/2018 của chính phủ về chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị định số 28 - NQ /TW ngày 23/5/2018 của hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành trung ương khóa XII về cải 27/12/2018
Quyết định tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng và phát triển Đại học Y Dược TP.HCM 27/12/2018
Quyết định cử viên chức đi công tác ( 13 GV Bộ môn ĐD) 27/12/2018
Quyết định ban hành quy định ký văn bản chứng từ Quản trị giáo tài - Xây dựng cơ bản 27/12/2018
Quyết định nghỉ hộ sản của viên chức Bà Châu Thị Lệ Cảnh 27/12/2018
v/v đảm bảo an ninh trật tự và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp tết dương lịch, tết nguyên đán kỷ hợi và lễ hội xuân 2019 27/12/2018
v/v Hướng dẫn quy đổi trình độ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng và thăng hạng viên chức 26/12/2018

Các trang

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer