Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Các trang

CÔNG VĂN ĐI
Tiêu đề nội dung Đơn vị nhận
công văn đi test của khoa dược Khoa Dược, Khoa Khoa Học Cơ Bản, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Y, Khoa Y Học Cổ Truyền, Khoa Y Tế Công Cộng, Khoa Điều Dưỡng, Phòng Công Tác Chính Trị, Phòng Hợp Tác Quốc Tế, Phòng Nghiên Cứu Khoa Học, Phòng Quản Trị Giáo Tài, Phòng Sau Đại Học, Phòng Tài Chính Kế Toán, Phòng Đào Tạo, Phòng Hành Chánh, Phòng Tổ Chức
V/v xử lý tài chính và công tác quản lý tài chính Phòng Quản Trị Giáo Tài, Phòng Tài Chính Kế Toán
V/v cấp lại bảo hiểm y tế cho sinh viên
Biên bản Kiểm tra sau kiểm kê Phòng Quản Trị Giáo Tài, Phòng Tài Chính Kế Toán
Clone of Clone of Về việc thông báo kết luận cuộc họp Ban giám Hiệu ngày 22/03/2013 Khoa Dược
V/v cấp lại thẻ bảo hiểm cho sinh viên
V/v Báo cáo đoàn vào làm việc tại Khoa Dược Phòng Hợp Tác Quốc Tế, Phòng Tổ Chức
V/v chỉ định đơn vị thu gom rác sinh hoạt cho Khoa Dược Phòng Quản Trị Giáo Tài
Thông báo v/v tổ chức Hội trại 26/3/2013 trong khuôn viên Khoa Dượcv
V/v Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 01+02/2013 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 3/2013 Phòng Hành Chánh

Các trang

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer