Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Tiêu đề nội dung
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
Quyết định Điều chỉnh Quyết định số 1437/QĐ-ĐHYD-ĐT ngày 04/6/2015 của Đại học Y Dược Tp.HCM về việc ban hành Quy định chi tiết về chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên và cách tính giờ chuẩn giảng dạy trung học, đại học, sau đại học
Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng 1), giảng viên chính (hạng II) năm 2016
V/v kỷ yếu danh bạ điện thoại
Về việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016-2020.
V/v triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ
V/v Kế hoạch kiểm kê tài sản năm 2015 thông báo nhắc lấn 1
Kết luận cuộc họp Ban Giám hiệu mở rộng từ 19/02/2016.
V/v đề nghị góp ý dự thảo 6 " nghị định phối hợp giữa cơ sở giáo dục và cơ sở thực hành để đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe và cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh ,chữa bệnh''
V/v đề xuất các hướng hợp tác nghiên cứ khoa học và phát triển công nghệ tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Các trang

CÔNG VĂN ĐI

Các trang

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer