Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Tiêu đề nội dung
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế
Quyết định về việc tặng khen cho các Nhà giáo đạt Giải thưởng "Nhà giáo tiêu biểu" năm 2017
Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Quyết định tặng Bằng khen cho các tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí minh liên tục nhiều năm, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (1947 - 2017)
Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
CV1334/ĐHYD-TCCB ngày 26/10/2017 và QĐ 1730/QĐ-BYT ngày 08/5/2015 về công tác quy hoạch cán bộ
Kiểm tra, khảo sát việc tổ chức dạy và học Tiếng Anh tăng cường
Quyết định về việc cử ThS. Trần Anh Minh, Giảng viên Bộ môn Sinh học đi "Tham dự Khóa học Tiến sĩ ngành Công nghệ sinh học"
Quyết định về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển ĐHYD Tp.HCM (1947 - 2017)

Các trang

CÔNG VĂN ĐI

Các trang

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer