Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Tiêu đề nội dung
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế
Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm 2017
Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm 2017
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1730/QĐ-BYT ngày 08/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế
Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
Quyết định Điều chỉnh Quyết định số 1437/QĐ-ĐHYD-ĐT ngày 04/6/2015 của Đại học Y Dược Tp.HCM về việc ban hành Quy định chi tiết về chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên và cách tính giờ chuẩn giảng dạy trung học, đại học, sau đại học
Quyết định về việc ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng
Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng 1), giảng viên chính (hạng II) năm 2016
V/v kỷ yếu danh bạ điện thoại

Các trang

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer