Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Tiêu đề nội dung
Quyết định phê duyệt đề án thí điểm tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế
Thông báo về việc tên tiếng Anh chính thức của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định về việc Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học
Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi lại, cải thiện điểm, học lại đối với sinh viên Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh
Quyết định về việc tặng Giấy khen cho viên chức, người lao động đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng và phát triển Đại học Y Dược Tp.HCM từ năm 2015 đến năm 2017
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế
Quyết định về việc tặng khen cho các Nhà giáo đạt Giải thưởng "Nhà giáo tiêu biểu" năm 2017

Các trang

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer