Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Các trang

CÔNG VĂN ĐI
Tiêu đề nội dung Đơn vị nhận
Giấy đề nghị thành lập Ban biên soạn giáo trình "Basic Reading in Anatomy and Physiology" và giáo trình "Communication Skills For Healthcare Asistants" (kèm theo công văn đề nghị của Bộ môn) Phòng Đào Tạo
Giấy đề nghị thành lập Ban biên soạn tài liệu học tập "Communication Skills in Medical Practice" và tài liệu "Medical English - AGuide for Practice" (kèm theo đơn đề nghị của Bộ môn) Phòng Đào Tạo
Danh sách đăng ký biên soạn giáo trình Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngoại ngữ, Tin học Phòng Đào Tạo
Giấy đề nghị thành lập Ban biên soạn giáo trình "Medical English" (kèm theo công văn đề nghị của Bộ môn) Phòng Đào Tạo
Giấy đề nghị thành lập Ban biên soạn giáo trình "Thực hành sinh học tế bào và di truyền phân tử" (kèm theo công văn đề nghị của Bộ môn) Phòng Đào Tạo
Hồ sơ đề nghị thành lập Ban biên soạn giáo trình Bộ môn Toán Phòng Đào Tạo
Giấy đề nghị thành lập Ban biên soạn giáo trình "Hóa học đại cương và vô cơ" (kèm theo công văn đề nghị của Bộ môn) Phòng Đào Tạo
Giấy đề nghị thành lập Ban biên soạn giáo trình "Sinh học và di truyền" (kèm theo công văn đề nghị của Bộ môn Phòng Đào Tạo
Giấy đề nghị thành lập Ban biên soạn giáo trình "Hóa học" (kèm theo công văn đề nghị của Bộ môn, báo cáo tình hình đăng ký biên soạn giáo trình, mẫu đăng ký biên soạn giáo trình Phòng Đào Tạo
Giấy đề nghị thành lập Ban biên soạn giáo trình "Thực hành sinh học và di truyền" (kèm theo công văn đề nghị của Bộ môn) Phòng Đào Tạo

Các trang

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer