Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Tiêu đề nội dung
Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Ban hành Quy định về điều kiện thành lập và giải thể nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH, CĐ, TCCN.
Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, quy chế thi hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
Ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục.
Thông tư ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
Về việc sửa đổi bồ sung một số điều của quy chế đào tạo Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kém theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐTngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo.
Kết luận thanh tra việc xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Kết luận thanh tra việc xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012.
Quyết định về việc tặng giấy khen cho các tập thể và viên chức đã lập nhiều thành tích chào mừng 65 năm lịch sử và hoạt động của Đại học Y Dược Tp.HCM

Các trang

CÔNG VĂN ĐI

Các trang

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer