porno izle - sohbet numara - porno - sohbet hat - sex izle - sex hattı - sex porno - türk porno

Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Các trang

CÔNG VĂN ĐI
Tiêu đề nội dung Đơn vị nhận
Về việc xem xét ký hợp đồng Khoa Y
Nghỉ Tết Dương Lịch Khoa Dược, Khoa Khoa Học Cơ Bản, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Y Học Cổ Truyền, Khoa Y Tế Công Cộng, Khoa Điều Dưỡng, Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Tổ chức Cán bộ
quy định về mức thưởng ngày lễ Khoa Y
Giấy giới thiệu Khoa Y
Giấy chứng nhận Khoa Y
Về việc báo cáo cuối năm Khoa Y
V/v quy định các mức thưởng ngày lễ Khoa Dược, Khoa Khoa Học Cơ Bản, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Y, Khoa Y Học Cổ Truyền, Khoa Y Tế Công Cộng, Khoa Điều Dưỡng, Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Tổ chức Cán bộ