Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Các trang

CÔNG VĂN ĐI
Tiêu đề nội dung Đơn vị nhận
Về việc xem xét ký hợp đồng Khoa Y
Nghỉ Tết Dương Lịch Khoa Dược, Khoa Khoa Học Cơ Bản, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Y Học Cổ Truyền, Khoa Y Tế Công Cộng, Khoa Điều Dưỡng, Phòng Đào Tạo, Phòng Hành Chánh, Phòng Tổ Chức
quy định về mức thưởng ngày lễ Khoa Y
Giấy chứng nhận Khoa Y
Về việc báo cáo cuối năm Khoa Y
Giấy giới thiệu Khoa Y
V/v quy định các mức thưởng ngày lễ Khoa Dược, Khoa Khoa Học Cơ Bản, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Y, Khoa Y Học Cổ Truyền, Khoa Y Tế Công Cộng, Khoa Điều Dưỡng, Phòng Đào Tạo, Phòng Tổ Chức
Thông báo thi tốt nghiệp Khoa Dược, Khoa Khoa Học Cơ Bản, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Y, Khoa Y Học Cổ Truyền, Khoa Y Tế Công Cộng, Khoa Điều Dưỡng, Phòng Đào Tạo
Về việc tu nghiệp chuyên môn Khoa Y
Giấy giới thiệu Lê Nguyễn Yên Khoa Y

Các trang

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer