Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Tiêu đề nội dung
Quyết định giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế
Công văn về việc thực hiện trách nhiệm giao nộp kết quả và báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN
Thông báo về việc phối hợp sưu tầm tư liệu, hiện vật, hình ảnh liên quan đến sự hình thành và phát triển của ĐHYD
Khoa KHCB và Bộ môn KHXHNV gửi Tổ QLĐT các Khoa dự kiến thời gian tổ chức ôn tâp và thi tốt nghiệp các môn Lý luận chính trị (lần 1) năm 2019
Công văn về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 125/NQ-CP về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Công văn về việc xử lý kỷ luật sinh viên không thực hiện tuần sinh hoạt công dân - HSSV
Công văn về việc tổ chức ôn tập thi tuyển Sau Đại học năm 2019
Công văn về việc thực hiện luận văn tốt nghiệp sử dụng cơ sở dữ liệu của bện viện TMHH
Quyết định về việc phê duyệt Dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án thành phần ĐHYD TPHCM thuộc dự án phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2
Thông báo cập nhật minh chứng theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chuẩn bị cho công tác đánh giá giữa kỳ năm 2019

Các trang

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer