Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Tiêu đề nội dung
Quyết định về việc ban hành quy định tổ chức học kỳ hè cho sinh viên ĐHYD
Về việc tổ chức Hội thảo VEC 2018
Tờ trình về việc đề nghị Bộ trưởng BYT xét tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức nghiên cứu khoa học tuổi trẻ các trường ĐH, CĐ Y Dược Việt Nam lần thứ XIX
Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân tập thể đã có thành tích xuát sắc trong tổ chức NCKH tuổi trẻ các trường ĐH, CĐ YD lần XIX
Về việc bố trí lịch học để sinh viên năm cuối, học viên SĐH có thể tham dự, nghe báo cáo khoa học tại hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường ĐH, CĐ Y Dược Việt Nam lần thứ XIX
Quyết định về việc xét hỗ trợ chi phí học tập năm học 2017-2018 đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
Quyết định về việc thành lập Hội đồng giám khảo Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường ĐH, CĐ Y Dược Việt Nam lần thứ XIX
về việc thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMT Y tế Dân số giai đoạn 2016-2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động tôn vinh điển hình trong các phong trào thi đua của Bộ Y tế chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Thanh tra pháp chế

Các trang

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer