Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Tiêu đề nội dung
Quyết định về việc cho phép viên chức nghỉ không hưởng lương (BS. Trần Ngọc Hoàng Pháp)
Về việc hướng dẫn tổ chức phúc tra chéo kết quả tự chấm điểm đánh giá sự hài lòng của người bệnh
báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018
Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế, xây dựng cơ sở y tế " Xanh - sạch - đẹp" chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người
Thông tư quy định chi tết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
Về việc thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2018 đối với CCVC
Quyết định về việc giao các cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức, triển khai thực hiện các dự án, hoạt động thuộc chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020
Kế hoạch biên soạn, thẩm định và sử dụng tài liệu, giáo trình học tập
Về việc hướng dẫn tổ chức phúc tra chéo kết quả tự chấm điểm đánh giá sự hài lòng của người bệnh
Thông báo về việc tham dự buổi giới thiệu bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng mới theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các trang

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer