Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Tiêu đề nội dung
Quyết định thành lập Tổ và Biên bản họp xét miễn học phần các môn học cho sinh viên Dược Văn bằng 2 trong chương trình đào tạo bậc đại học các môn Khoa học Cơ bản
Quyết định thành lập và Biên bản về việc xét miễn và công nhận điểm học phần các môn học cho sinh viên năm thứ nhất năm học 2018 - 2019 trong chương trình đào tạo bậc đại học các môn khoa học cơ bản
Giấy đề nghị thành lập Ban biên soạn giáo trình "English in Traditional Medicine" chuyên ngành Y học Cổ truyền
Giấy đề nghị thành lập Ban biên soạn giáo trình English in Pharmacy for Postgraduates chuyên ngành Dược
Giấy đề nghị thành lập Ban biên soạn giáo trình English for Pharmacy students chuyên ngành Dược
Quy định thi tốt nghiệp đại học năm 2018
Tờ trình về việc cán bộ coi thi ThS. Phạm Thị Mai Huyền xin không tham gia kỳ thi THPT năm 2018 (kèm theo đơn của cá nhân)
Biên bản xét miễn học phần môn GDQP - AN năm học 2017 - 2018 (Bổ sung khối Cử nhân chính qui 2017, RHM12 và RHM13))
Quyết định về việc thành lập Tổ xét miễn học phần môn GDQP - AN năm học 2017 - 2018 cho sinh viên Khối Cử nhân chính quy 2017, RHM12 và RHM13
Danh sách viên chức Khoa KHCB tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 (điểm thi THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Quận 1 và THCS Nguyễn Văn Luông Quận 6)

Các trang

CÔNG VĂN ĐI

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer