Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Tiêu đề nội dung
Giấy đề nghị thành lập Ban biên soạn giáo trình "Basic Reading in Anatomy and Physiology" và giáo trình "Communication Skills For Healthcare Asistants" (kèm theo công văn đề nghị của Bộ môn)
Giấy đề nghị thành lập Ban biên soạn giáo trình "Sinh học và di truyền" (kèm theo công văn đề nghị của Bộ môn
Giấy đề nghị thành lập Ban biên soạn giáo trình "Hóa học" (kèm theo công văn đề nghị của Bộ môn, báo cáo tình hình đăng ký biên soạn giáo trình, mẫu đăng ký biên soạn giáo trình
Giấy đề nghị thành lập Ban biên soạn giáo trình "Thực hành sinh học và di truyền" (kèm theo công văn đề nghị của Bộ môn)
Giấy đề nghị thành lập Ban biên soạn giáo trình "Thực hành sinh học tế bào và di truyền phân tử" (kèm theo công văn đề nghị của Bộ môn)
Giấy đề nghị thành lập Ban biên soạn giáo trình "Thực hành sinh học tế bào và di truyền phân tử" (kèm theo công văn đề nghị của Bộ môn)
Hồ sơ đề nghị thành lập Ban biên soạn giáo trình Bộ môn Toán
Giấy đề nghị thành lập Ban biên soạn giáo trình "Hóa học đại cương và vô cơ" (kèm theo công văn đề nghị của Bộ môn)
Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018
Hồ sơ đề nghị ký hợp đồng mời giảng BM Ngoại ngữ và BM KHXH-NV

Các trang

CÔNG VĂN ĐI

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer