Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Tiêu đề nội dung
Về việc công nhận người hướng dẫn và tên đề tài luận văn ThS cho BS Trần Thị Thanh Trà chuyên ngành Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới
Về việc công nhận người hướng dẫn và tên đề tài luận văn ThS cho BS Trần Lan Phương chuyên ngành Ung Thư.
Về việc công nhận người hướng dẫn và tên đề tài luận văn ThS cho BS Nguyễn Phương Hải chuyên ngành Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới
Về việc công nhận người hướng dẫn và tên đề tài luận văn ThS cho BS Võ Thị Ngọc Trâm chuyên ngành Ung Thư.
V/v đổi tên đề tài luận văn Thạc sĩ cho DS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, CN: Dược lý và dược lâm sàng
Về việc công nhận người hướng dẫn và tên đề tài luận văn ThS cho BS Tạ Đức Luân chuyên ngành Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới
Về việc công nhận người hướng dẫn và tên đề tài luận văn ThS cho BS Nguyễn Văn Đắc chuyên ngành Ung Thư.
Về việc công nhận người hướng dẫn và tên đề tài luận văn ThS cho BS Nguyễn Thị Bích Liên chuyên ngành Ung Thư.
V/v đổi tên đề tài luận văn Thạc sĩ cho DS. Nguyễn Thị Anh Thư, CN: Dược lý và dược lâm sàng
Về việc công nhận người hướng dẫn và tên đề tài luận văn ThS cho BS Trần Bảo Như chuyên ngành Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

Các trang

CÔNG VĂN ĐI

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer