Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Các trang

CÔNG VĂN ĐI
Tiêu đề nội dung Đơn vị nhận
Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng Đại học Y Dược TP, Hồ Chí Minh Phòng Tài Chính Kế Toán, Phòng Hành Chánh
Quyết định v/v Quy định mức chi cho các đơn vị tham gia dịch vụ xét nghiệm tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Quyết định v/v Bổ sung định mức chi tiêu cho các lớp đào tạo theo dịa chỉ sử dụng Khoa Dược, Khoa Khoa Học Cơ Bản, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Y, Khoa Y Học Cổ Truyền, Khoa Y Tế Công Cộng, Khoa Điều Dưỡng
Thông báo về việc dự toán chi ngân sách năm 2014 (khoa Dược) Khoa Dược, Phòng Hành Chánh
Thực hiện kết luận và kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính năm 2013
Thực hiện kết luận và kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính năm 2013
Quyết định v/v theo dõi quản lý và sử dụng đối với các lớp đào tạo dài hạn theo địa chỉ sử dụng Khoa Dược, Khoa Khoa Học Cơ Bản, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Y, Khoa Y Học Cổ Truyền, Khoa Y Tế Công Cộng, Khoa Điều Dưỡng, Phòng Công Tác Chính Trị, Phòng Hợp Tác Quốc Tế, Phòng Nghiên Cứu Khoa Học, Phòng Quản Trị Giáo Tài, Phòng Sau Đại Học, Phòng Tài Chính Kế Toán, Phòng Đào Tạo, Phòng Hành Chánh, Phòng Tổ Chức
Xin phép thông báo mức thu học phí năm học 2014-2015
Xin phép thông báo mức thu học phí năm học 2014-2015
Xin phép thông báo mức thu học phí năm học 2014-2015

Các trang

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer