Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Các trang

CÔNG VĂN ĐI
Tiêu đề nội dung Đơn vị nhận
Ban hành mức học phí năm học 2014-2015 Khoa Dược, Khoa Khoa Học Cơ Bản, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Y, Khoa Y Học Cổ Truyền, Khoa Y Tế Công Cộng, Khoa Điều Dưỡng, Phòng Sau Đại Học, Phòng Tài Chính Kế Toán, Phòng Đào Tạo, Phòng Hành Chánh
Ban hành mức học phí năm học 2014-2015 cho đối tượng hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng Khoa Dược, Khoa Khoa Học Cơ Bản, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Y, Khoa Y Học Cổ Truyền, Khoa Y Tế Công Cộng, Khoa Điều Dưỡng, Phòng Sau Đại Học, Phòng Tài Chính Kế Toán, Phòng Đào Tạo, Phòng Hành Chánh
Báo cáo thực hiện kiến nghị của BTC về nộp NSNN CCTL từ năm 2012 trờ về trước
Báo cáo thực hiện kiến nghị của Thanh tra BTC về nộp Thuế GTGT, TNDN, TNCN
Lấy ý kiến điều chỉnh mức sinh hoạt phí cho lưu học sinh Lào và Campuchia học tại Việt Nam
Góp ý dự thảo Nghị định quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn NSNN chi thường xuyên cho các cơ sở Giáo dục đại học công lập
Thông báo v/v Kê khai quyết toán thuế TNCN Khoa Dược, Khoa Khoa Học Cơ Bản, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Y, Khoa Y Học Cổ Truyền, Khoa Y Tế Công Cộng, Khoa Điều Dưỡng, Phòng Công Tác Chính Trị, Phòng Hợp Tác Quốc Tế, Phòng Nghiên Cứu Khoa Học, Phòng Quản Trị Giáo Tài, Phòng Sau Đại Học, Phòng Tài Chính Kế Toán, Phòng Đào Tạo, Phòng Hành Chánh, Phòng Tổ Chức

Các trang

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer