Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Tiêu đề nội dung
Thông báo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục (Kèm theo Thông tư số 22/2018/TT-BGDDT ngày 28/8/2018)
Thông báo Thông tư số 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ bản đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và hội
Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2018
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế
Thông tư qui dinh điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề ngiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Cử viên chức, người lao động đi nghiên cứu hậu tiến sĩ
Về việc giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho viên chức người lao động khi nghỉ không hưởng lương
Quyết định thành lập Ban Biên soạn giáo trình "Thực hành Sinh học và di truyền"
Quyết định thành lập Ban Biên soạn tài liệu học tập: "Communication Skills in Medical Practice"; "Medical English - A Guide for Practice"

Các trang

CÔNG VĂN ĐI
Tiêu đề nội dung Đơn vị nhận
Đơn xác nhận đã về nước của TS. Chu Văn Thọ - Bộ môn Toán Phòng Tổ Chức
Công văn Bộ môn Ngoại ngữ đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng TCCB cử giảng viên tham gia Hội thảo quốc tế về xây dựng tiếng Anh chuyên ngành tại ĐHYD Hải Phòng Phòng Tổ Chức
Lập kế hoạch dự trù kinh phí cho năm học 2018 - 2019 Khoa KHCB Phòng Quản Trị Giáo Tài
Ban QLĐT-NCKH Khoa KHCB đề nghị Ban Đào tạo các Khoa gửi danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp các môn lý luận chính trị (lần 2) Khoa Dược, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Y, Khoa Y Học Cổ Truyền, Khoa Y Tế Công Cộng, Khoa Điều Dưỡng
Danh sách tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 04 năm 2018 Phòng Tổ Chức
Giấy đề nghị thành lập Ban biên soạn giáo trình English for Pharmacy students chuyên ngành Dược Phòng Đào Tạo
Giấy đề nghị thành lập Ban biên soạn giáo trình "English in Traditional Medicine" chuyên ngành Y học Cổ truyền Phòng Đào Tạo
Giấy đề nghị thành lập Ban biên soạn giáo trình English in Pharmacy for Postgraduates chuyên ngành Dược Phòng Đào Tạo
Đơn xác nhận đã về nước của Nguyễn Thị Việt Hương - Bộ môn Lý Phòng Tổ Chức
Về việc các Bộ môn đề cử những giảng viên trong Bộ môn hoặc những giảng viên Bộ môn khác trong Khoa đủ tiêu chuẩn đạt giải thưởng "Nhà giáo tiêu biểu" năm 2018

Các trang

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer