Bạn đang ở đây

CÔNG VĂN ĐẾN

Tiêu đề nội dung
Thông báo Thông tư số 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ bản đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và hội
Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2018
Thông tư qui dinh điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề ngiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế
Cử viên chức, người lao động đi nghiên cứu hậu tiến sĩ
Về việc giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho viên chức người lao động khi nghỉ không hưởng lương
Quyết định thành lập Ban Biên soạn giáo trình "Sinh học và di truyền"
Quyết định về việc thành lập Ban Biên soạn giáo trình: "Basic Reading in Anatomy and Physiology"; "Communication Skills For Healthcare Assistants"; "English in Medicine for Postgraduates"
Quyết định thành lập Ban Biên soạn giáo trình "Thực hành Sinh học và di truyền"

Các trang

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer